کادر مجرب ما

توضیحات کوتاه در مورد کادر کلینیک

دکتر رضا صالحی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 89871

دکترعلیرضا دلدار

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 67694

دکتر محمد نظری

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 108022

دکتر منصور فاتحی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 37383

دکتر کامبیز پاک منش

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی


کد نظام پزشکی: 85659

دکتر فرهاد یاوری

متخصص مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی: 19277

دکتر ناصر خدادوست

متخصص روانپزشکی


کد نظام پزشکی: 50345

دکتر مهران ملک شعار

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 109289

دکتر رضا غیاثوند

متخصص مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی: 26407

دکتر بیژن فروغ

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی


کد نظام پزشکی: 30873

دکتر حمید محمد پور

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 21117

دکتر حسن قنادیان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی: 20713

دکتر سارا همدانچی

متخصص مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی: 103647

دکتر سپهر حقیقی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 130426

دکتر بتول نعمتی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 46546

دکتر مریم اعرابی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 98598

دکتر سلطان رحمتی

متخصص جراحی مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی: 57186

دکتر زهرا اسد زندی

متخصص رادیولوژی


کد نظام پزشکی: 70854

دکتر محمد منصوری

متخصص آسیب شناسی


کد نظام پزشکی: 63655
ارسال نسخه