خدمات ما

کلینیک اقدامات نیمه تهاجمی

خدمات بیوپسی


در این اقدام سوزنی باریک با هدایت دستگاههای تصویربرداری عمدتاً از طریق پوست به داخل ارگانهای مختلف از قبیل تیروئید ،کبد،پروستات،پستان ،استخوان و... فرستاده می شود ونمونه بافت از خود ارگان یا تومورهای آن به منظور اقدام تشخیصی برداشته می شود.

خدمات واریس:


واریس سیاهرگهای متسع وپیچ خورده اندام هاست *نارسایی وریدهای اندام تحتانی اختلال شایعی است و در حدود 15%مردان و35% زنان اتفاق می افتد. *درمان رایج در گذشته استفاده از جراحی برای خارج کردن این عروق بیمار بوده است. *امروزه با استفاده از امواج رادیوفرکانس یالیزر اکثر موارد واریس که به طور ثانویه به نارسایی دریچه های ارتباطی بین سیاهرگها سطحی وعمقی ایجاد شده باشند قابل درمان هستند.

خدمات مداخلات ارولوژی:


1- نفروستومی: قراردادن کاتتر در کلیه در موارد انسداد به منظور حفاظت از کلیه ها وتخلیه ادرار می باشد.
2- استنت حالب: قراردادن استنت در حالب در موارد انسداد حالبها می باشد

خدمات کلینیک ستون فقرات و مفاصل:


1- تزریق ازن: در این روش با تزریق گاز ازن در دیسکهای دچار پارگی به درمان آنها کمک می کند و در موارد زیادی موجب عدم نیاز به جراحی می شود.
2- تزریق استروئید: در این روش مواد استروئید در اطراف ریشه های عصبی تزریق می شود که موجب برطرف شدن درد می شود.
3- ورتبروپلاستی: در این روش باتزریق سیمانهای استخوانی در مهره های دچار شکستگی ار کاهش ارتفاع آنها جلوگیری می شود وموجب برطرف شدن درد می شود.

خدمات فيبروم :


در این اقدام با استفاده از موادی که عروق را مسدود می کند،عروق خونرسانی کننده به ارگانهای مختلف مسدود می شود که این اقدام می تواند موجب قطع خونرسانی به تومورهای مختلف و در نتیجه کشتن تومور یا جلوگیری از خونریزی از ارگان مثلا بعد از تصادفات یا جراحات شود. از مثالهای این درمان می توان به بستن عروق رحم به منظور درمان غیرجراحی فیبروم های رحمی اشاره کرد.

خدمات صفراوی:


1- قراردادن کاتتر در مجاری صفراوی به منظور تخلیه صفرا در مواردی که انسداد صفراوی ایجاد شده است.
2- قراردادن استنت در مجاری صفراوی دچار تنگی یا انسداد
3- کله سیستوستومی: قراردادن کاتتر در کیسه صفرا در موارد التهاب کیسه صفرا در بیمارانی که کاندید جراحی نیستند.ارسال نسخه