خدمات ما

نوار عصب عضله

دستگاه نوار عصب عضله این مرکز مدل EMG/NCV/EP 4000S ساخت شرکت نگار اندیشان می باشد. و دارای قابلیت های ذیل است:
• دارای زمان پردازش کم و استفاده آسان
• عملکرد پایدار
• دارای دو کانال با نویز کم و CMRR بالا در ورودی
• تحریک کننده با دقت بالا و قابل برنامه‌ریزی
• دارای تحریک کننده دستی
• گزارش‌گیری سریع و کامل همراه با امضای دلخواه در 60 ثانیه
• دارای قابلیت‌های ثبت پتانسیل های برانگیخته (EP) به صورت Auditory، Visual و Electrical
• ترالی با طراحی مدرن و ارگانومیکارسال نسخه