خدمات ما

ماموگرافی دیجیتال

این مرکز مجهز به دستگاه ماموگرافی دیجیتال Selenia پیشرفته ترین دستگاه کمپانی آمریکایی Hologic در ایران و دنیا می باشد. از قابلیت‌های این دستگاه می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص زودهنگام تومورهای پستان
• پایین بودن دوز اشعه به میزان ۶۰ الی ۷۰ درصد
• کیفیت بسیار بالای تصاویر
.ارسال نسخه