خدمات ما

سی تی اسکن

دستگاه سی تی اسكن مرکز ساخت کمپانی زیمنس آلمان مدل EMOTION 16 می باشد. این دستگاه غير از سي تي اسكن از تمامي قسمت هاي بدن، كليه تصويربرداری های تخصصی زير نيز انجام ميشود:
• سي تي آنژيو گرافي از قسمت هاي مختلف بدن
• سي تي اسكن سه بعدي
• سي تي اسكن اسكنو گرام
• سي تي برانكوسكوپي
• سي تي سيستوسكوپي
• سي تي انتروگرافي
• سي تي آرتروگرافي
• سي تي مايلوگرافي
• سي تي سيسترنوگرافي

اين دستگاه از جديدترين و پيشرفته ترين دستگاه هاي سي تي اسكن حال حاضر دنيا مي باشد. فول آبشن (امكانات كامل) يشرفته دستگاه را نسبت به موارد مشابه در كشور متمایز ساخته است.
شايان ذكر است آنژوگرافي عروق بدن بخصوص عروق مغز و گردن با حذف سايه استخوانهاي مغز و قاعده جمجمه به كمك نرم افزار و دادن تصاوير زيبا فقط از عروق مغز و گردن، بررسي تمامي ارگانهاي بدن به صورت سه بعدي همراه با تصاوير متنوع رنگي، ارزيابي ضخامت و دانسيته فك جهت كاشت ايمپلنت هاي دنداني، تصويربرداري از كولون به منظور بررسي و يافتن پوليپ هاي روده بزرگ به صورت غير تهاجمي و بررسي روده بزرگ، بررسي پرفيوژن تومورهاي داخلي شكم و رسم گرافيك هاي رنگي و منحني هاي مربوطه جهت پي بردن به نوع تومور و نيز كنترل درمان پس از جراحي، بررسي پرفيوژن مغزي به منظور ارزيابي سريع سكته هاي مغزي بدون خونريزي به كمك نرم افزار، ارزيابي ديناميكي كبد و تومورهاي داخلي شكم همراه با رسم گرافيك هاي رنگي و منحني هاي مربوطه ‌و ارزيابي دقيق و بررسي تغيير ضايعات در زمان هاي مختلف درمان، اندازه واقعي تومورها و نشان دار كردن آنها ، بررسي تصاوير و ‌‌ Follow up ضايعات را مي توان از جمله قابليت هاي اين دستگاه خواند .ارسال نسخه