خدمات ما

ام.آر.آی

دستگاه MRI Avanto ساخت كمپانی زیمنس یكی از جدید ترین سیستم های MRI با قدرت 1.5تسلا در دنیا با قابلیت منحصر به فرد تكنیك تصویرنگاری موازی Parallel Imaging در این مرکز راه اندازی شده است. مجهز بودن MRI کلینیک اعصاب سهروردی به این تكنیك باعث می شود ضمن افزایش كیفیت تصاویر، زمان اسكن نیز به حداقل رسیده بیمار كمترین زمان لازم را در تونل مگنت دستگاه سپری نماید. ضمن آنكه انواع تكنیكهای كاهش صدا و تمهیدات لازم برای آسایش بیمار در طول اسكن، برای این دستگاه لحاظ شده است.
مجموعه كامل نرم افزاری، امكان تصویربرداری از سیستم مغزی و نخاعی، عروقی، شكم، سیستم خونی، اورتوپدی و كودكان را با حداكثر كیفیت و حداقل زمان تصویرنگاری فراهم ساخته است. این تصویر نگاری با كیفیت بالا، با استفاده از كویل های تصویر نگاری اختصاصی مغز، گردن، پستان، كمر و شكم وكلیه اندامها با حداكثر تعداد كانالهای گیرنده از 2 تا 24 كانال مقدور شده است.
همگن بودن میدان مغناطیسی و توان بالای مجموعه سخت افزاری دیجیتالی امواج رادیویی دستگاه باعث شده تا این دستگاه ضمن تصویرنگاری آناتومیكی از كلیه نقاط بدن، امكان تحقیقات متابولیسمی از مغز توسط بسته نرم افزاری وسخت افزاری را نیز فراهم سازد. همچنین كلیه تكنیكهای تخصصی و جدید درخصوص MRI نظیر Diffusion، Perfusion،Functional MRI و... بر روی این سیستم قابل اجرا است. در حال حاضر خدمات ذیل در این مركز انجام می شود:
• MRI جنرال با و بدون تزریق ماده حاجب از كلیه اندام ها به انضمام TMJ و Breast به صورت پروتكلهای اختصاصی
• MRI مغز، كاروئید، آئورت وپریفرال، رنال
• MRCP
• ‌MRSpect
• CMRI
• Venugraphy مغز و كبد
• Diff –Perfusion
.ارسال نسخه