خدمات ما

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی

یکی از خدمات کلینیک اعصاب سهروردی، بخش آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی است که درحال حاضر با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و بهرمندی از استانداردهای ملی و بین المللی، مشغول فعالیت بوده و ضمن استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات خود، به جهت بکارگیری پرسنل متخصص و متعهد، سعی در ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین محترم دارد.

آزمایشگاه شامل بخش های ذیل می باشد:
• بخش بیوشیمی
• بخش هماتولوژی
• بخش سرولوژی
• بخش هورمون
• بخش میکروبیولوژی
• بخش پاتولوژی
• بخش عدم اعتیاد
• بخش نمونه گیری .



ارسال نسخه